Formål:

 

Skole-kirke i Aabenraa har til formål at:

 

·       udvikle og tilbyde undervisningstilbud til folke-, fri- og efterskoler i Aabenraa Kommune samt tilbyde relevante kurser for lærere og præster.

·       udbygge samarbejdet mellem skole og kirke på alle områder, hvor der er en fællesnævner mellem skolen og kirken.

·       arbejde med kulturformidlende formål og sigte, hvor alle tilbud er ikke-forkyndende og hvor samarbejdet foregår på skolens præmisser og er målrettet alle elever uanset kulturel og religiøs baggrund.

·       at sikre, at alle tilbud opfylder de, til enhver tid, gældende for- og fagmål for skolen.

·       tilbyde skolerne en menneskelig, faglig og didaktisk ressource og at bygge bro mellem skole og kirke.

·       sigte mod et bredt samarbejde, hvor almindelige skolefag kan indgå i de enkelte projekter sammen med kristendoms-/religionsfaget og dermed bidrage med forskellige vinkler på - og tydninger af de grundlæggende tilværelsesspørgsmål, der tematiseres i undervisningsforløbene.

 

Årsplan 2019-2020

Læs om alle tilbud i topmenuen eller download årsplanen til udskrift:

Download årsplan